ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ    / ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΕΑ  RSS 2.0 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε δύο συμβάσεις συνολικού ύψους 135 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε δύο συμβάσεις συνολικού ύψους 135 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα. 85 εκατ. ευρώ χορηγούνται για τη σύσταση Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα επενδύει σε έργα αστικής ανάπτυξης σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Η ΕΤΕπ ενήργησε με την ιδιότητα του Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας.Το ΤΑΑ θα επενδύσει το ανωτέρω ποσό μέσα στην επόμενη τετραετία, με ..... (17/12/2011)

περισσότερα »

Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»

Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013»Αναφορικά με τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Η Ευρώπη για τους Πολίτες, 2007-2013», του οποίου εθνικό σημείο επαφής έχει οριστεί το Υπουργείο Εσωτερικών, και κατόπιν της πρόσφατης (29 Σεπτεμβρίου) υιοθέτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ετήσιου προγράμματος δράσης για το 2012, σας  εημερώνουμε τα εξής, ειδικότερα σε σχέση με τις δράσεις της προσεχούς προθεσμίας της 1ης Φεβρουαρίου 2012: 1. Οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος..... (15/12/2011)

περισσότερα »

Πολιτική συνοχής 2014-2020: επενδύσεις στην ανάπτυξη & την απασχόληση

Πολιτική συνοχής 2014-2020: επενδύσεις στην ανάπτυξη & την απασχόλησηΣτις 6 Οκτωβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δέσμης νομοθετικών μέτρων που θα πλαισιώσει την πολιτική συνοχής της ΕΕ για το διάστημα 2014-2020.Η Επιτροπή πρότεινε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνοχής σχεδιάζεται και εφαρμόζεται, ήτοι:εστίαση στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξηεπιβράβευση επιδό..... (15/12/2011)

περισσότερα »

Η Ελλάδα 2η στην ανακύκλωση μπαταριών στην ΕΕ

Η Ελλάδα 2η στην ανακύκλωση μπαταριών στην ΕΕ 22/01/2009ΠΗΓΗ:Ε.Ε.     Η χώρα μας  παρότι ξεκίνησε την συλλογή χρησιμοποιημένων φορητών μπαταριών μόλις πριν από τριάμισι χρόνια, ξεπέρασε τελικά άλλες χώρες που ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα αντίστοιχα προγράμματα ανακύκλωσης.     Η συλλογή μπαταριών ξεπέρασε τους 500 τόνους (περίπου 19.000.000 μπαταρίες) δηλαδή ποσοστό 26% επί των πωληθέντων μπαταριών, υπερκαλύπτοντας 4 χρόνια νωρίτερα τον στόχο του 25% που θέτει η ΕΕ για τα κράτη μέλη το έτος 2012..... (24/03/2009)

περισσότερα »

Νέοι κανονισμοί της ΕΕ για αφορόλογητα είδη

Νέοι κανονισμοί της ΕΕ για αφορόλογητα είδη 04/12/2008ΠΗΓΗ:E.E.Η νέα νομοθεσία αυξάνει τη μέγιστη αξία και ποσότητα που μπορεί να μεταφέρει ένα άτομο μαζί του χωρίς να καταβάλλει δασμούς εισαγωγής. Έτσι  αυτοί που ταξιδεύουν αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς μπορούν να εισάγουν, χωρίς δασμούς, προϊόντα μέγιστης αξίας 430 ευρώ συνολικά, έναντι 175 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.Η μέγιστη αξία των προϊόντων που μπορούν να μεταφέρουν όσοι ταξιδεύουν οδικώς ή ακτοπλοϊκώς στην ΕΕ ανέρχεται σε 300 ευρώ. Αυτ..... (24/03/2009)

περισσότερα »

Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης προσβάσιμη σε όλους μέσω διαδικτύου

Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης προσβάσιμη σε όλους μέσω διαδικτύου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στα πολιτιστικά ιδρύματα της Ευρώπης την υποστήριξη που χρειάζονται ώστε η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης να γίνει προσβάσιμη σε όλους μέσω του διαδικτύου.17/10/2008ΠΗΓΗ:Ε.Ε.            Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή καθώς και την Επιτροπή των Περιφερειών (COM(2008) 513 τελικό) με θέμα τη..... (24/03/2009)

περισσότερα »
dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ