ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  RSS 2.0 

gov.gr : Έναρξη ατομικής επιχείρησης

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στον εμπορικό κλάδο με έδρα στην Ελλάδα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ψηφιακά την έναρξη της ατομικής σας επιχείρησης, χωρίς να χρειαστεί να κάνετε προεγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ)................ (16/01/2023)

περισσότερα »

Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2022 θα ανανεώνονται από 03-01-2023 έως 31-03-2023.

Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2022 θα ανανεώνονται από 03-01-2023 έως 31-03-2023 ..................... (30/12/2022)

περισσότερα »

Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)

Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)....................... (31/10/2022)

περισσότερα »

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Τήρηση Ειδικών Μητρώων α. Ειδικού Μητρώου ασφαλιστικών Πρακτόρων β. Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Ασφαλιστώνγ. Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων...................... (12/10/2022)

περισσότερα »

ΦΕΚ Β' 2378/16-05-2022 : Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022.

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:............ (17/05/2022)

περισσότερα »

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/31-12-2014/τ.Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν. 3419/2005, όπως ισχύει, καθορίστηκε το τέλος τήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., που είναι ενιαίο για όλες τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ............ (16/05/2022)

περισσότερα »

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ................. (08/04/2022)

περισσότερα »

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.Αίτηση(υπογεγραμμένη) προς το Επιμελητήριο Ηλείας για έκδοση άδειας Μεσίτη Ακινήτων.............. (08/04/2022)

περισσότερα »

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΡΑΦΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΚΡ. ΤΙΤΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΡΑΦΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΚΡ. ΤΙΤΛΟΥ.......... (31/03/2022)

περισσότερα »

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.............. (31/03/2022)

περισσότερα »

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ............... (31/03/2022)

περισσότερα »

Α Ι Τ Η Σ Η ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ

Α Ι Τ Η Σ Η ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ................... (31/03/2022)

περισσότερα »

Τροποποίηση της απόφασης με τα πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 11026/30-01-2020 (Β’ 491) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων........................ (07/01/2022)

περισσότερα »

Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.

Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 73557/1.7.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 3047)..................... (11/01/2022)

περισσότερα »

Ανανέωση αδειών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2021 θα ανανεώνονται από 03-01-2022 έως 31-03-2022....................... (22/12/2021)

περισσότερα »

Νέα διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4712/20 (Α’ 146) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 51 του ν. 4072/12 (Α’ 86) - αναφορικά με την διαδικασία σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) - θεσπίστηκαν διατάξεις1,2 με τις οποίες η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με τη χρήση:.............. (24/05/2021)

περισσότερα »

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ανοικτή ημερίδα διαβούλευσης για φορείς και πολίτες.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση για τις διαδικασίες σχεδιασμού και τις προτεραιότητες της περιόδου 2021-2027, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας για τη νέα περίοδο........... (20/04/2021)

περισσότερα »

Επανέναρξη «Ελληνικής Συμμαχίας» για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την απασχόληση – Νέα μέλη η Amazon Web Services, το Ίδρυμα Ωνάση, το Rebrain Greece και ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής του Μεγάρου Μουσικής

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη με μεγάλη επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση για την επανέναρξη της «Ελληνικής Συμμαχίας» για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση.......... (07/02/2020)

περισσότερα »

Κατάρτιση και Πιστοποίηση από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων -Απευθύνεται σε 865 εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο οποίο ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.),........ (27/01/2020)

περισσότερα »

Δικαιολογητικά για Ανανέωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Ειδικά Μητρώα

Δικαιολογητικά για Ανανέωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στα Ειδικά Μητρώα ......... (28/01/2019)

περισσότερα »

ΚΥΑ 63577.18 για ΥΜΣ (ΦΕΚ 2380 Β)

ΚΥΑ 63577.18 για ΥΜΣ (ΦΕΚ 2380 Β)..... (22/08/2018)

περισσότερα »

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση επιχείρησης

Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, για πρώτη φορά γίνεται εφικτή στη χώρα μας η σύσταση επιχείρησης από την οθόνη του υπολογιστή.......... (27/07/2018)

περισσότερα »

Παράταση προθεσμιών υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων και Πρακτικών ΓΣ για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ).

1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1130/25.6.2015 παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 2014 των Νομικών Προσώπων και νομικών οντοτήτων μέχρι την 20η Ιουλίου 2015. 2. Επίσης στο άρθρο 48 του νόμου 4331/15 (ΦΕΚ 69/Α/2-7-15) ορίστηκαν ........... (09/07/2015)

περισσότερα »

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΜΗ - ΕΝΤΥΠΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΜΗ...... (05/06/2014)

περισσότερα »

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΜΗ - ΕΝΤΥΠΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΜΗΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ..... (18/02/2014)

περισσότερα »

Δικαιολογητικά ανανέωσης ασφαλιστικών συμβούλων , προθεσμία έως 31/3/2014 για να κάνετε την ανανέωσή σας.

ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ --ΜΕΛΗ ΜΑΣ-- Σας ενημερώνουμε ότι η άδειά σας ,ασκήσεως του επαγγέλματος του ασφαλιστικού συμβούλου λήγει στις 31/12/2013 Κατόπιν τούτου έχετε προθεσμία έως 31/3/2014 για να κάνετε την ανανέωσή σας........ (27/12/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ενημερώνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται η ανανέωση της εγγραφής των εξαγωγικών τους επωνυμιών που λήγει 31/12/2012........ (14/12/2012)

περισσότερα »

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ - ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ; Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές)..... (09/10/2012)

περισσότερα »

Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας....... (29/08/2012)

περισσότερα »

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν κάποιες βασικές πληροφορίες για τον νέο αυτό εταιρικό τύπο ..... (03/07/2012)

περισσότερα »

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Το προσωπικό του Επιμελητηρίου αποτελείται από μόνιμους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών και ανήκουν οργανικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και διέπονται από τους κανόνες του Υπαλληλικού Κώδικα.......... (22/12/2011)

περισσότερα »

ΓΕΜΗ

ΓΕΜΗ Σκοπός του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση του Γ.Ε.ΜΗ. με βασικό στόχο την ηλεκτρονικοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών εγγραφής και παρακολούθησης των εμπορικών επιχειρήσεων. Λίγα λόγια για το Γ.Ε.ΜΗ. Η ανάγκη συγκρότησης ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης, ενημέρωσης και χρήσης των μητρώων της δημόσιας διοίκησης αποτελούσε ανέκαθεν πάγια απαίτηση των συναλλασσόμενων με τους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ιδιαίτερα για την επιχειρηματική κοινότητα, οι επικαλύψ..... (22/12/2011)

περισσότερα »

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΛΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Για να ιδρυθεί μία «Εμπορικής Δραστηριότητας» Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει:.................. (21/12/2011)

περισσότερα »

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ (30/09/2009)

περισσότερα »

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004    ISO 14001:2004 Το Διεθνές Πρότυπο για Διαχείριση Περιβάλλοντος.Η σειρά προτύπων ISO 14001 εκδόθηκε το 1996 από Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, διαβλέποντας τις ανάγκες της αγοράς για θέματα διασφάλισης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Από αυτά το πρότυπο ISO 14001 αποτελεί μοντέλο για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να αξιολογηθεί και να πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.Σύμφωνα με το πρότυπο, εντοπίζονται οι διαδικασίες της εταιρείας πο..... (28/04/2009)

περισσότερα »

ISO 22000

ISO 22000     ISO 22000 - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)Το ISO 22000 είναι ένα Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 και το HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points - Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου). Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή. Το Σύστημα μπορεί να εφα..... (28/04/2009)

περισσότερα »

ISO 9001

ISO 9001    Το ISO 9001:2000 είναι ένα διεθνές πρότυπο οργάνωσης, το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ή παρασχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησής σας, αλλά οδηγεί και στην προβολή της στο διεθνές καταναλωτικό κοινό μέσα από εκλεκτικούς μηχανισμούς πιστοποίησης. Το πιστοποιητικό μπορουν να αποκτήσουν όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι ελεύθεροι επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως πόσο προσωπικό απασχολούν και με τι προϊόντα ή υπηρεσίες ασχολούνται.Με την πιστοποίηση της η επιχείρη..... (28/04/2009)

περισσότερα »

Οδηγοί Υγιεινής ΕΦΕΤ

www.efet.gr ..... (28/04/2009)

περισσότερα »

Ασφάλεια OSHAs 18001

Ασφάλεια OSHAs 18001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ 1801/ OSHAS 18001):Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία διαθέτει μία επιχείρηση, η οποία έχει αναπτύξει κατάλληλες δομές αναγνώρισης των Κινδύνων στην Εργασία, και παρακολούθησης και συνεχής βελτίωσης της μείωσης της Επικινδυνότητας στους χώρους λειτουργίας της.Οι απαραίτητες οργανωτικές δομές περιγράφονται..... (28/04/2009)

περισσότερα »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.............. (30/07/2008)

περισσότερα »
dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ