ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Enterprise Europe Network - Hellas
18/12/2008
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Αποστολή του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητά τους για καινοτομία και να ενημερωθούν για πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευκαιρίες χρηματοδότησης, διακρατικές συνεργασίες, κ.ά.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ιδίως κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας τους, σπάνια έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται συστηματικά για τις πολυποίκιλες μορφές στήριξης που τους παρέχουν τα προγράμματα της ΕΕ. Επιπλέον, δεν είναι πάντα σε θέση να εκτιμήσουν πλήρως το καινοτόμο ή το εμπορικό δυναμικό των προϊόντων τους και να αξιοποιήσουν τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τομείς διαφορετικούς από αυτούς που γνωρίζουν καλά.

Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το Enterprise Europe Network - Hellas. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται πρωτίστως σε ΜΜΕ, είτε αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης είτε της παροχής υπηρεσιών, αλλά και σε ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, τεχνολογικά κέντρα και φορείς ανάπτυξης επιχειρήσεων και καινοτομίας.

Το δίκτυο προωθεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στις επιχειρήσεις και στους ερευνητικούς φορείς, ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ βιομηχανίας, έρευνας και επενδυτικών κεφαλαίων και καλλιεργεί οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

To Enterprise Europe Network - Ηellas είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης που αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στο δίκτυο Enterprise Europe Network - Hellas συμμετέχουν 16 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας:

Επίσης, με το δίκτυο συνεργάζονται οι φορείς:

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Ο ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network παρέχει ευρωπαϊκή πληροφόρηση στις επιχειρήσεις για όλα τα θέματα που τις αφορούν.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται:

  • Ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, οδηγίες, κανονισμούς και πρότυπα, χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, δημόσιες προκηρύξεις στην Ευρώπη μέσω περιοδικών εκδόσεων, ηλεκτρονικών μέσων, αλλά και εξατομικευμένων υπηρεσιών που παρέχονται ύστερα από επικοινωνία της επιχείρησης με το τοπικό γραφείο του δικτύου.
  • Ενημέρωση για την ευρωπαϊκή πολιτική Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας και τα σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές Καινοτομίας, Μεταφοράς Τεχνολογίας και σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, που προωθούνται μέσω του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) καθώς και συναφών προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων, συγκεντρώνονται από τα μέλη του Enterprise Europe Network - Hellas και προωθούνται προς τα εγγεγραμμένα μέλη μέσω περιοδικών εκδόσεων, ηλεκτρονικών μέσων, αλλά και εξατομικευμένων υπηρεσιών που παρέχονται ύστερα από επικοινωνία της επιχείρησης με το τοπικό γραφείο του δικτύου.

Επιπλέον, διοργανώνονται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στον Δικτυακό τόπο: http://www.enterprise-hellas.gr/

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ