ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δημόσια διαβούλευση για την ενίσχυση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού ώστε να γίνουν αποτελεσματικότερες στην επιβολή της νομοθεσίας.
25/01/2016
ΠΗΓΗ: http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=920

Δημόσια διαβούλευση για την ενίσχυση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού ώστε να γίνουν αποτελεσματικότερες στην επιβολή της νομοθεσίας

digital_single_market_3_fix_F1023938344.jpg

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει δημόσια διαβούλευση για την ενίσχυση των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στην επιβολή της νομοθεσίας. Προθεσμία υποβολής ιδεών/προτάσεων: 12 Φεβρουαρίου 2016.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση απόψεων από όλους τους ενδιαφερόμενους (πολίτες, επιχειρήσεις – ιδίως ΜΜΕ, οργανισμούς και δημόσιες αρχές) για το πώς οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μπορούν:

(1) να ενεργούν ανεξάρτητα κατά την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της Ένωσης και να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και προσωπικό για την εκτέλεση του έργου τους,

(2) να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα εργαλεία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των παραβάσεων ανταγωνισμού,

(3) να επιβάλλουν αποτελεσματικές κυρώσεις στις εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες και

(4) να προβλέπουν προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης, τα οποία να ενθαρρύνουν τις εταιρείες να υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία για παράνομες συμπράξεις (καρτέλ) και τα οποία να λειτουργούν αποτελεσματικά σε όλη την Ευρώπη.

Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ και πρέπει να εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των εθνικών αγορών προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Από το 2004 και μετά οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν λάβει το 85% των αποφάσεων εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του ανταγωνισμού. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές μπορούν να πετύχουν πολύ περισσότερα αφού η ενωσιακή νομοθεσία (κανονισμός 1/2003) δίνει μεν στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού την αρμοδιότητα να εφαρμόζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης, αλλά δεν προβλέπει μέσα εφαρμογής τους. Κατά συνέπεια, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν δυσκολίες να επιτελέσουν το έργο τους και να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαληθεύσει τα ευρήματά της και να προσδιορίσει την έκταση των πιθανών μελλοντικών μέτρων που θα λάβει. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2016.

 Περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στη διαβούλευση εδώ pdf και στην Zsofia Zsiros (Zsofia.Zsiros@ec.europa.eu)

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ