ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Ειδική έκθεση 10/2022: Το LEADER και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων διευκολύνουν μεν την τοπική συμμετοχή, τα πρόσθετα οφέλη όμως δεν αποδεικνύονται ακόμη επαρκώς
13/07/2022
ΠΗΓΗ: https://www.eca.europa.eu/

Ειδική έκθεση 10/2022: Το LEADER και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων διευκολύνουν μεν την τοπική συμμετοχή, τα πρόσθετα οφέλη όμως δεν αποδεικνύονται ακόμη επαρκώς

 
 
 640px-Evropaiko_Elegktiko_Synedrio_F286266482.svg.png

Το LEADER αποτελεί τη συμμετοχική και εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση που εφαρμόζει η ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει την εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων στις διαδικασίες ανάπτυξης έργων και λήψης αποφάσεων. Ως πρόγραμμα συνεπάγεται πρόσθετο κόστος και κινδύνους σε σύγκριση με τα συνήθη (εκ των άνω προς τα κάτω) προγράμματα δαπανών της ΕΕ. Εξετάσαμε κατά πόσον η προσέγγιση αυτή απέδωσε οφέλη που δικαιολογούσαν το επιπλέον κόστος και κινδύνους και προβήκαμε σε μεταπαρακολούθηση της ειδικής έκθεσης με το ίδιο θέμα που είχαμε δημοσιεύσει το 2010. Διαπιστώσαμε ότι, μία δεκαετία αργότερα, είχαν όντως σημειωθεί κάποιες βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς και ότι η προσέγγιση LEADER διευκολύνει την ανάληψη δέσμευσης σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, ελάχιστα είναι ακόμη τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα οφέλη της υπερτερούν του κόστους και των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται. Συνιστούμε την από μέρους της Επιτροπής ολοκληρωμένη εκτίμηση του κόστους και των οφελών του LEADER και την αξιολόγηση της προσέγγισης της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

​Ειδική έκθεση του ΕΕΣ υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ. 


Ειδική έκθεση 10/2022: Το LEADER και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων διευκολύνουν μεν την τοπική συμμετοχή, τα πρόσθετα οφέλη όμως δεν αποδεικνύονται ακόμη επαρκώς

  4 MB
 |  Άλλες γλώσσες (23)
 
Άλλες γλώσσες (23)
 
 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ