ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού
12/08/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

88_F260048200.jpg

 

 

Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τo ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας , διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο της παρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 , «Για την Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης & Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου (BusinessDevelopmentManagers), που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» για το έργο : «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/ Holistic networking of creative industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Greece - Italy 2014-2020, με ενάριθμο ΠΔΕ  «2019ΕΡ30160009» και κωδικό MIS : 5041432 .

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Είδος διαδικασίας – Κριτήριο Ανάθεσης :Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση έργου παροχής υπηρεσιών , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής . 

Προϋπολογισμός του έργου: € 67.200,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα , 30-08-2021, και ώρα 12.30 μ.μ 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή , 03-09-2021και ώρα 10.30 μ.μ 

Ενημέρωση – παραλαβή πρόσκλησης: Επιμελητήριο Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου & Πλ.Ηρώων, Πύργος , Τ.Κ. 27131 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail: epetanil@gmail.com ή τηλεφωνικά στα τηλ. 26210 34154, 26210 29177 από 08:30 – 14:30 , (κα Λαμπροπούλου) Επίσης το σχετικό υλικό της διακήρυξης , με τα σχετικά υποδείγματα ΤΕΥΔ και της Οικονομικής Προσφοράς , διατίθεται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ηλείας: www.heliachamber.gr , και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).     

Για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
21PROC009069593kimdis_F791876574.pdf
ΤΕΥΔ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ