ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 07/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ατομικών και Οικογενειακών Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος
06/04/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 07/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ατομικών και Οικογενειακών Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος

 

1_F635145002.jpg

 

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την περιοδική προμήθεια Ατομικών και Οικογενειακών Παγωτών για κάλυψη αναγκών Μονάδος, για οκτώ (8) μήνες, υπό τα ακόλουθα στοιχεία και όρους:

α. Φυσικό Αντικείμενο-Εκτιμώμενη Αξία: Περιοδική Προμήθεια Ατομικών και Οικογενειακών Παγωτών (CPV 15555100-4) για κάλυψη αναγκών Μονάδος, για οκτώ (8) μήνες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), ως ο πίνακας ειδών του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.

β. Τεχνικές Προδιαγραφές: Ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας.

γ. ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20REQ008213386 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 21REQ008364932

δ. Διάρκεια Συμφωνητικού: Οκτώ (8) μήνες, από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού.

ε. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στην Λέσχη Αξιωματικών και στο Πρατήριο Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α.) (Διασπορά Κυλλήνης), στο παραλιακό κέντρο «Μιμόζα» (Κυλλήνη) και στα Μερικά Κυλικεία της 117ΠΜ (Α/Δ Ανδραβίδας). Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τμηματικές και θα πραγματοποιούνται εντός 24-ώρου, από την τοποθέτηση τηλεφωνικής ή έγγραφης παραγγελίας, ανεξαρτήτως της ποσότητάς τους. Ως ώρες παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από 09:00πμ έως 12:00μμ (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός δύναται να παραταθεί, μετά από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας, κατά δώδεκα (12) ώρες επιπλέον. Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί η παράδοση προϊόντων το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες………………

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
5d_F1193749447.ProsklisimeADAMADA.pdf

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ