ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ....   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Erasmus για νέους επιχειρηματίες
23/03/2022
ΠΗΓΗ: https://ec.europa.eu

 

 

9_F1986934408.png

 

 

 

Ο γενικός στόχος του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη της διεθνούς προοπτικής και ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και η ενίσχυση δυνητικών νεοσύστατων επιχειρηματιών και νεοσύστατων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις συμμετέχουσες χώρες.

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η επιλογή Ενδιάμεσων Οργανισμών (ΕΟ) για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, θα προσλάβουν τους επιχειρηματίες και θα τους βοηθήσουν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίξει, συνεπώς, δράσεις οργανισμών που ενισχύουν και διευκολύνουν τις ανταλλαγές νέων με επιχειρηματίες υποδοχής. Η πρόσκληση δεν απευθύνεται απευθείας σε επιχειρηματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή EYE. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες πρέπει να επικοινωνήσουν με τους επιλεγμένους IO που υλοποιούν το πρόγραμμα.

Οι προτάσεις πρέπει να επικεντρώνονται στην αντιστοίχιση νέων με επιχειρηματίες υποδοχής. Επιχειρηματίες από οποιονδήποτε οικονομικό τομέα είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν, a priori. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στο «Εγχειρίδιο Ποιότητας» πρέπει να τηρούνται.

Για αυτήν την πρόσκληση, απαιτούνται συγκεκριμένοι στόχοι επιχειρηματιών τόσο για την πρόσληψη όσο και για την αντιστοίχιση.

Οι προτάσεις πρέπει να προβλέπουν ότι θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 10% του συνολικού στόχου των σχέσεών τους με επιχειρηματίες από χώρες που υποεκπροσωπούνται. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν κατά προσέγγιση αριθμό επιχειρηματιών που θα προσληφθούν για αυτόν τον σκοπό (ΑΕ και ΕΙ).

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν επίσης στις ομάδες-στόχους τους επιχειρηματίες που προτείνουν «βιώσιμα/πράσινα» και «ψηφιακά» επιχειρηματικά μοντέλα. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να καθορίσουν τον προβλεπόμενο αριθμό σχέσεων αυτών σε σύγκριση με τον συνολικό στόχο της πρότασης. Η πρόταση θα πρέπει επίσης να αναφέρει πώς θα πρέπει να επιτευχθεί αυτός ο συγκεκριμένος στόχος. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν έναν κατά προσέγγιση αριθμό επιχειρηματιών που θα προσληφθούν για το σκοπό αυτό (NE και HE) για καθεμία από τις παραπάνω ομάδες.

Οι προτάσεις στοχεύουν επίσης στη διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων μεταξύ των προσληφθέντων επιχειρηματιών, τόσο νέων όσο και οικοδεσποτών.

Οι προτάσεις πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο τύπους έργων: μεγάλα ή μικρά.

Κοινό-στόχος: οργανισμοί των οποίων οι βασικές δραστηριότητες είναι η υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών και που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή νέους επιχειρηματίες.

Διαθέσιμος προϋπολογισμός: 40 000 000 ευρώ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
QualityManualEYE-MARCH2022_fin_F192176653.docx.pdf

 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ