ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ....   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025
23/04/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025

 

444_F1811625883.jpg

 

Με τον ν. 4635/2019 (Α΄167) θεσμοθετήθηκε το  Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) ένα 5ετούς διάρκειας  ολοκληρωμένο σύστημα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Μέρος του ΕΠΑ είναι και τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ / ΠΠΑ), τα οποία καταρτίζονται από τα αρμόδια υπουργεία και τις περιφέρειες και περιλαμβάνουν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του αντίστοιχου φορέα, με βάση τον προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν. Ο τρόπος κατάρτισης και υποβολής των Τομεακών και Περιφερειακών (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 καθορίστηκε με την ΥΑ 95189 (ΦΕΚ Β’ 3961/16-9-2020). Σύμφωνα δε με το άρθρο 119 του ν. 4635/2019, η αρμόδια Περιφέρεια καταρτίζει κάθε Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης της, με βάση τον αντίστοιχο προγραμματισμό του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) και την κατανομή των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίοι του αναλογούν.

Η   Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση την αρχική έκδοση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ)  2021-2025.

Στο ΠΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 εισάγεται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.  Επιπλέον, καθορίζονται οι προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, οι ειδικοί στόχοι και δράσεις, ο συνολικός και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμός, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος (π.χ. Δημόσιοι φορείς, Δήμοι, Ο

ργανισμοί εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, Μονάδες Υγείας και Εκπαίδευσης, φυσικά πρόσωπα/αυτοαπασχολούμενοι/ ερευνητές κ.α.) καταθέτοντας προτάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης του περιεχομένου του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας.

Η παρούσα έκδοση του προγράμματος συνίσταται σε οκτώ (8) Κεφάλαια. Αναλυτικότερα:................

Μπείτε στην Διαβούλευση ΕΔΩ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ