ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ....   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του δικτύου Solvit από επιχειρήσεις και πολίτες που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
10/03/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του δικτύου Solvit από επιχειρήσεις και πολίτες που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

123_F1673674741.png

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του, καθώς και τους πολίτες, που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη δυνατότητα που έχουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του δικτύου Solvit, προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που απορρέουν σε περιπτώσεις παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας από δημόσιες αρχές άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν εκκινήσει σχετικές νομικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο.

Το Solvit αποτελεί ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει, ως σκοπό την εξεύρεση γρήγορων και ανεπίσημων λύσεων σε προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις όταν τα δικαιώματά τους, τα οποία απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ, πιθανόν να παραβιάζονται από δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, το Solvit λειτουργεί με τη μορφή ενός δικτύου εθνικών κέντρων Solvit, τα οποία υπάρχουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Το Ελληνικό Κέντρο Solvit εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση ΕΕ και Διεθνών Σχέσεων, επί της οδού Νίκης 5-7, Σύνταγμα, Τ.Κ. 105 63, (τηλ. επικοινωνίας: 210-3332793, 210-3332797, 210-3332824, 210-3332129, ηλεκτρ. δ/νση: solvit.greece@mnec.gr).

Στη διαχείριση κάθε υπόθεσης εμπλέκονται δύο (2) κέντρα Solvit, το τοπικό κέντρο (Home Centre - HC), δηλαδή το κέντρο της χώρας με την οποία ο αιτών έχει στενότερους δεσμούς (π.χ. λόγω υπηκοότητας, κατοικίας ή έδρας) και το επικεφαλής κέντρο (Lead Centre - LC), το οποίο καθορίζεται βάσει της χώρας όπου ανέκυψε το πρόβλημα.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος επιθυμεί την υποβολή της υπόθεσής του στο Solvit, δύναται να χρησιμοποιήσει τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής προβλήματος, που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=el&origin=solvit-web  («Υποβολή Υπόθεσης στο Solvit»).

Περαιτέρω, με τον Κανονισμό 2019/515 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 19η Απριλίου 2020, το πεδίο του δικτύου Solvit διευρύνθηκε επιπλέον, καθώς μέσω του Solvit, διεξάγεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 8, του εν λόγω Κανονισμού, διαδικασία επίλυσης των σχετικών διαφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Solvit, τα προβλήματα που δύνανται να επιλυθούν μέσω αυτού, αλλά και τη διαδικασία που ακολουθεί μετά την υποβολή μίας υπόθεσης στη βάση Solvit παρακαλούμε, όπως συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα:

https://ec.europa.eu/solvit/index_el.htm

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ