ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ....   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ερωτηματολόγιο για την ανάδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών στον κλάδο των τροφίμων
16/02/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ανάδειξη Επιχειρηματικών ευκαιριών μέσα από την ερευνά

Έρευνα για τον καθορισμό των Ερευνητικών Προτεραιοτήτων του Κλάδου των Τροφίμων

 

platforma_F329545322.png

 

 

 

Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food For Life» στοχεύει στη διαμόρφωση κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής για την ανάληψη ερευνητικών δράσεων γύρω από τον Κλάδο των Τροφίμων. Στα πλαίσια αυτά, η Ελληνική ΤΠ δημιούργησε 4 Ομάδες Εργασίες, με Μέλη προερχόμενα τόσο από τη Βιομηχανία όσο και από την Ερευνητική / Ακαδημαϊκή Κοινότητα, στους παρακάτω θεματικούς τομείς: Διατροφή, Υγεία, Καταναλωτές - Ασφάλεια Τροφίμων - Βιώσιμη Παραγωγή Προϊόντων Διατροφής & Βιομηχανία 4,0.

Οι Ομάδες Εργασίας δούλεψαν, από τον Ιούνιο του 2020, για να καθορίσουν τις ερευνητικές προτεραιότητες σε αυτές τις θεματικές περιοχές και κατέληξαν σε μια σειρά προτεραιοτήτων καλύπτοντας όλο το σύστημα του Κλάδου των Τροφίμων. Με στόχο να αξιολογηθεί εάν οι προσδιορισθείσες ερευνητικές προτεραιότητες αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες του Κλάδου, θα διεξαγθεί μια έρευνα μέσω ερωτηματολογίου στους διάφορους φορείς του Κλάδου (επιχειρήσεις τροφίμων, ερευνητικά/πανεπιστημιακά ιδρύματα, άλλους φορείς.

Απώτερος στόχος όλης αυτής της προσπάθειας είναι να αναδείξουμε και να τεκμηριώσουμε ποιες προτεραιότητες είναι κρίσιμες και σημαντικές για τον Κλάδο των Τροφίμων έτσι ώστε να αποτελέσουν τη βάση για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων Συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, στη Νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Αν θέλετε να συνεισφέρετε στο καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων του Κλάδου, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο. Για να διευκολύνουμε τη συμπλήρωση του, το χωρίσαμε σε 4 ενότητες, ανά ερευνητικό πυλώνα:

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δρ Φ. Σάλτα, Τ: 210 6711177, Ε: foodplatform@sevt.gr .

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ