ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Αίτηση πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας, έως σήμερα 15-9-2021 οι αιτήσεις
12/08/2021
ΠΗΓΗ: http://www.keyd.gov.gr/

Αίτηση πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας  

 

 

Generic_F2104099898.jpg

 

 Κάντε αίτηση εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/metroo-diakheiriston-apheregguotetas  

 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας, σύμφωνα με την Προκήρυξη του διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2021 (ΦΕΚ 3451/Β΄/29.7.21). Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.   

 

Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας, στο πλαίσιο του Νόμου 4738/2020.

Ειδικότερα:

1. Σε υποθέσεις ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού

2. Σε υποθέσεις εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων

3. Σε υποθέσεις παροχής 2ης ευκαιρίας, μέσω της πλήρους διαγραφής οφειλών

 

Οι Διαχειριστές Αφερεγγυότητας αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος Διαχειριστής Αφερεγγυότητας είναι:

1. Να είναι φυσικό πρόσωπο, που ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ή του ορκωτού ελεγκτή ή του λογιστή φοροτεχνικού με δικαίωμα υπογραφής Α΄ τάξεως, σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις για 10 τουλάχιστον έτη και, αφετέρου, η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή ή ειδικού εντολοδόχου σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις αφερεγγυότητας, η απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση – είτε μέσω σύμβασης εξηρτημένης εργασίας, είτε μέσω ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε σύμβασης έργου – σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις αφερεγγυότητας.

2. Να υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, έως την 15η Σεπτεμβρίου 2021, στις 7.00 μ.μ.

3. Να συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις που διοργανώνει η Επιτροπή Εξετάσεων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και να λάβει βαθμό μεγαλύτερο της βάσης. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, στις 6.00 μ.μ. και περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα σχετικά με Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές Λογιστικής και Φορολογίας Επιχειρήσεων, καθώς και Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 3452/Β΄/29.7.21).

4. Να πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και να ενταχθεί στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.

 

Τα καθήκοντα του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας μπορεί να εκπονεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και ένα νομικό πρόσωπο, όπως δικηγορική εταιρεία ή ελεγκτική εταιρεία ή συμβουλευτική εταιρεία, εφόσον σε κάθε περίπτωση απασχολεί τουλάχιστον ένα πιστοποιημένο πρόσωπο με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης.

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία αναπτύχθηκε, υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της. Είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ofeiles.gov.gr.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας και τη σχετική Προκήρυξη του διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2021, στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ,

http://www.keyd.gov.gr/ryumish-ofeilvn-diax-afereggyothta/

 

 

Κάντε αίτηση εδώ: 

 

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/metroo-diakheiriston-apheregguotetas  

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

dm

www.iliagora.gr

περισσότερα
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ